shadow

Palauta kalamerkki, osallistut tutkimukseen

Oulujärvellä testataan, miten virikekasvatetut järvilohi-istukkaat pärjäävät

Pekka Hyvärinen ja Pekka K. Korhonen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Saimaasta kotoisin oleva järvilohi kasvaa hyvin Oulujärvelläkin, mutta vain harvat ovat päätyneet kalastajien saaliiksi. Sopivaa ravintoa, muikkua ja kuoretta, pitäisi olla tarjolla, mutta miksi suurin osa lohi-istukkaista katoaa jonnekin, ehkä hauen tai kuhan saaliiksi? Olisiko heikon selviytymisen syynä lohien laitostuminen: istukkaat eivät opi väistämään petoja tai muuten sopeudu villiin luontoon? Tätä on pohdittu Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ’Menestyvä istukas’ hankkeessa ja päädytty kehittämään uusia luonnonmukaisempia istutuskalojen kasvatusmenetelmiä yhdessä yliopistotutkijoiden kanssa. Kehitystyö ja kalojen laitostestit on toteutettu Paltamossa Kainuun kalantutkimusaseman testiareenoilla. Testit ovat olleet lupaavia: virikealtaissa järvilohien kasvatuksen aikainen kuolleisuus oli pienempi kuin normaaleissa altaissa ja vaelluskokeessa virikelohet olivat selvästi aktiivisempia uimareita kuin normaalimenetelmällä kasvatetut. Nyt odotellaan tuloksia luonnon vesistä, Oulujärveltä.

Parina viime kesänä toteutettiin ensimmäiset tutkimusistutukset. Merkittyjä virikelohia vapautettiin Oulujärveen: vuonna 2011 kaksivuotiaina ja vuonna 2012 vuotta vanhempina. Yhtä aikaa vapautettiin myös sama määrä normaalisti kasvatettuja lohia. Merkinnät toteutettiin T-ankkurimerkillä, keltaisella selkäevän tyveen kiinnitetyllä muovisella merkillä, johon on kirjoitettu kalan yksilökoodi. Kalat istutettiin kesäkuun puolivälissä Niskanselän ja Ärjänselän välissä olevaan Alassalmeen. Lähivuodet osoittavat, onko virikepoikasilla paremmat valmiudet selviytyä luonnossa ja kasvaa pyyntikokoisiksi normaaliin istukkaaseen verrattuna. Oulunseudun Vetouistelijat ry on tukenut Oulujärven järvilohitutkimusta molempina tutkimusvuosina.

Istukkaat pian pyyntikokoisia

Ensimmäisiä merkkipalautustietoja Oulujärveen istutetuista järvilohista on jo tullut RKTL:n merkintä­toimistoon. Ensimmäiset mittakalat, juuri yli 50 cm:n pituiset, oli saatu viime syksynä Niskanselältä. Onkin odotettavissa, että vuonna 2013 ja tästä eteenpäin saaliiksi tulevat järvilohet olisivat pääosin ylämittaisia. Näiden saaliskalojen tiedot ovat tutkimuksen kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Tietoja on tullut jonkin verran myös alamittaisena pyydystetyistä kaloista, jotka on ilmoitettu vapautetuiksi merkin koodin tarkistuksen jälkeen. Tämä olisikin suotava menettely, jotta tietoja saataisiin mahdollisimman monesta kalasta, myös vapautetuista. Saaliskalojen koko- ja pyyntitiedot voi ilmoittaa sähköisesti : www.rktl.fi tai postimaksutta osoitteessa: RKTL, Merki, 5005751, 00003 VASTAUSLÄHETYS . Merkin palauttaneelle lähetetään palkkio (5€) sekä tiedot kalan istutuspaikasta ja istutuskoosta. Kalamerkkiä palautettaessa on tärkeää ilmoittaa kalan kokotiedot, pyyntipäivä ja –paikka sekä pyydys. Myös suomunäytteen voi lähettää. Merkkipalautus­ilmoitus verkossa riittää eikä merkkiä silloin tarvitse lähettää postissa Kalantutkimukseen.

Merkkipalautuksilla osallistut arvontaan

Kaikki suomalaisen kalamerkin RKTL:een palauttaneet osallistuvat arvontaan. Yksi merkki vastaa yhtä arpaa. Seuraava arvonta suoritetaan helmikuun alussa 2014. Myös verkossa ilmoitettu merkki osallistuu arvontaan. Seuraavaan arvontaan osallistuvat kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, jotka palauttavat merkin pyyntitietoineen vuoden 2013 aikana. Kala voi olla pyydetty koska tahansa. Vanhatkin tiedot ovat arvokkaita vaikka pyyntitiedot olisivat puutteellisia. Yksi palautettu merkki vastaa yhtä arpaa.